SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O NADOKNADI PUTNIH TROŠKOVA REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U 2023-2024. GODINI