IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA