11. sjednica Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 30. listopada 2014.