10. sjednica Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca, održane dana 12. rujna 2014.