URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA INDUSTRIJSKE ZONE DONJI MIOHLJAC ODREDBE ZA PROVEDBU - PROČIŠĆENI TEKST