URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA INDUSTRIJSKE ZONE DONJI MIHOLJAC ODREDBE ZA PROVEDBU - PROČIŠĆENI TEKST