INFORMACIJA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU III IZMJENA I DOPUNA UPU NASELJA DONJI MIHOLJAC