SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O SUBVENCIONIRANJU KAMATNE STOPE KORISNICIMA KREDITA ZA SJETVU I STOČARSKU PROIZVODNJU