SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O POREZIMA