SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - NACRT PROGRAMA MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OSOBA U 2021. GODINI