POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE