OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD DONJI MIHOLJAC

Upravni odjel za komunalne,

gospodarske, društvene djelatnosti

i stručne poslove

 

O B A V I J E S T

OBAVJEŠTAVAJU SE POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA, KAO I UDRUGE KOJI SU PRIHVATLJIVI KORISNICI S PODRUČJA GRADA DONJEG MIHOLJCA O MOGUĆNOSTI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA MJERE POTPORA POLJOP RIVREDI I RURALNOM RAZVOJU KOJE JE OBJAVILO POVJERENSTVO ZA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2018. GODINU TEMELJEM ODREDBE ČLANKA DANA 01. OŽUJKA 2018. GODINE, TEMELJEM ČLANKA 40. ODLUKE O MJERAMA POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU OBŽ (“Županijski glasnik”, br. 2/17. i 8/17.) I NA INTERNETSKIM STRANICAMA OBŽ-e, ZA 9 JAVNIH POZIVA ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU, KAKO SLJEDI:

 

  1. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA,
  2. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU ELEMENTARNE NEPOGODE,
  3. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA KONTROLU PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA,

 

  1. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA OČUVANJE TRADICIONALNE PROIZVODNJE I RAZVOJ TRŽIŠTA AUTOHTONIH PROIZVODA,
  2. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U POLJOPRIVREDI,
  3. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA U PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA,
  4. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA PROMOTIVNE MJERE U KORIST POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE,
  5. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA KVALITETE I STVARANJA ROBNE MARKE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA,
  6. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA UREĐENJE RURALNOG PROSTORA.

 

NAVEDENI JAVNI POZIVI OTVORENI SU OD 01. OŽUJKA 2018. GODINE DO UTROŠKA SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNU OBŽ-e ZA 2018. GODINU, A NAJKASNIJE DO 01. PROSINCA 2018. GODINE.

 

    NA OBJAVLJENE JAVNE POZIVE MOGU SE PRIJAVITI POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA S PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DO ISTEKA NAVEDENOGA ROKA.

 

    POTPORE SE ODOBRAVAJU TEMELJEM PODNESENIH ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA NA PROPISANIM OBRAZCIMA, KOJI SE KAO I DRUGI POTREBNI DOKUMENTI MOGU PODIĆI U UPRAVNOM ODJELU ZA POLJOPRIVREDU OBŽ-e ILI NA INTERNETSKIM STRANICAMA ŽUPANIJE www.obz.hr, TE SE ISTI S PROPISANOM DOKUMENTACIJOM DOSTAVLJAJU OSOBNO ILI NA ADRESU NADLEŽNOG UPRAVNOG ODJELA OBŽ-e, TRG ANTE STARČEVIĆA 1/II, 31000 OSIJEK, S NAZNAKOM ZA POVJERENSTVO ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU.

 

Donji Miholjac, 13. ožujka 2018. godine