OBAVIJEST O TRETIRANJU KOMARACA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA