Novosti

Javni poziv za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini

Na temelju članka 19. Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske

županije ("Županijski glasnik" broj 6/15.) Povjerenstvo za potpore u ruralnom turizmu objavljuje

J A V N I P O Z I V

za dodjelu potpora za ulaganja u razvoj

Stranice