REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA DONJEG MIHOLJCA

Na temelju članka 8. Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 08/23.) i Zapisnika o glasovanju za izbor vijećnika/ce Dječjeg Gradskog vijeća Grada Donjeg Miholjca od dana 15. prosinca 2023.godine, gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca objavljuje