Revitalizacija poslovnih prostora

Datum objave: 28.09.2015.

Datum završetka natječaja: 19.10.2015.

Status: Otvoren

Tip sredstava: Bespovratna sredstva (darovnice)

Sektor: Ekonomija i poduzetništvo

Regija: Hrvatska

Budžet: 4.437.500,00 kuna

Podaci o ugovarateljskom tijelu: Ministarstvo poduzetništva i obrta

 

Kratak opis natječaja:

Cilj ovog Poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Poziv se objavljuje iz programa Poduzetnički impuls za 2015. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji:

Ovaj Poziv namjenjen je mikro i malim poduzetnicima.

Prihvatljive aktivnosti:

Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu,

Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora,

Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom.

Iznos sufinanciranja:

Najniži iznos sufinanciranja iznosi ukupno 20.000,00 kuna, dok je najviši iznos sufinanciranja ukupno 50.000,00 kuna.

Stopa sufinanciranja:

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

Izvor: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=6266