Prijava šteta nastalih od tuče

Povodom tuče koja je nastupila na području Grada Donjeg Miholjca 09. lipnja 2015. godine molimo sve pravne i fizičke osobe koje su pretrpjele štetu izazvanu ovom elementarnom nepogodom da se jave u roku pet dana u Gradsku upravu grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, radi prijave nastale štete te da bi se isto tako moglo utvrditi kolika je ukupna šteta nastala na cjelokupnom području.