POZIV ZA SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Grad Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove objavljuje poziv za sudjelovanje u savjetovanje s javnošću s javnim o Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Donjeg Miholjca za razdoblje 2018. – 2023. godine.

Grad Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove,  na temelju odredbi članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne Novine“ broj 94/13 i 73/17), članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) te Zaključka Gradonačelnika KLASA: 351-01/18-01/6, URBROJ: 2115/01-03-18-2 od 09. travnja, 2018. godine objavljuje

POZIV ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU S JAVNIM UVIDOM O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA RAZDOBLJE 2018. – 2023. GODINE

Savjetovanje s javnošću provest će se u trajanju od 30 dana, od 11.travnja  do 10. svibnja 2018. godine.

Poziv, zaključak i obrazac možete vidjeti u rubrici OBJAVE.