POZIV ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 2017.

 

            Na temelju članka 5. Pravilnika o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja Grada (“Službeni glasnik Grada D.Miholjca” br. 4/98.)  Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Donjeg Miholjca

 

P O Z I V A

građane, pravne osobe i druge organizacije i udruge na podnošenje prijedloga za dodjelu

 

ZLATNE PLAKETE “GRB GRADA DONJI MIHOLJAC”

I

PEČATA GRADA DONJEG MIHOLJCA

 

 

 

            Zlatna plaketa “Grb Grada Donjeg Miholjca” posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i materijalnog razvoja Grada.

 

            Pečat Grada Donjeg Miholjca je odličje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za značajan doprinos razvoju duhovnog, kulturnog, športskog i sveukupnog društvenog života Grada.

 

            Prijedlozi se podnose na obrascima koji se mogu podići u Gradskoj upravi Grada Donjeg Miholjca s odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom prema mjerilima i kriterijima utvrđenim Odlukom o javnim priznanjima Grada Donjeg Miholjca (“Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca” br. 6/13.), Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Donjeg Miholjca na adresu:

 

 

GRAD DONJI MIHOLJAC

VUKOVARSKA 1/I.

 

 

do 01. rujna 2017. godine.