OBJAVA

Pod rubrikom "PRORAČUNI" objavljena su financijska izvješća s liste grupe birača za Vedrana Aladića, Nenada Perića i Tomislava Špoljarića.