OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM GRAĐANIMA - SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA I ODLUKA O VISINI POREZNIH STOPA

U rubrici SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU Grad Donji Miholjac objavio je dva savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i to za:

- Odluku o gradskim porezima i

- Odluku o visini porezinih stopa godišnjeg poreza na dohodak.

Molimo sve zainteresirane da daju svoje prijedloge i primjedbe na prijedloge odluka.