OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD DONJI MIHOLJAC

Upravni odjel za komunalne,

gospodarske, društvene djelatnosti

i stručne poslove

 

O B A V I J E S T

 

OBAVJEŠTAVAJU SE POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA, KAO I UDRUGE KOJI SU PRIHVATLJIVI KORISNICI S PODRUČJA GRADA DONJEG MIHOLJCA O MOGUĆNOSTI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA MJERE POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU KOJE JE OBJAVILO NADLEŽNO POVJERENSTVO ZA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU DANA 20. OŽUJKA 2017. GODINE TEMELJEM ODREDBE ČLANKA 40. ODLUKE O MJERAMA POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE (“Županijski glasnik”, broj: 2/17.) NA INTERNETSKIM STRANICAMA OBŽ, ZA SEDAM JAVNIH POZIVA ZA DODJELU POTPORA IZ POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA, KAKO SLJEDI:

 

1. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALIM POLJOPRIVREDNICIMA,

2. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU

    ELEMENTARNE NEPOGODE,

3. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA KONTROLU PLODNOSTI TLA NA

    POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA,

4. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDNICIMA ZA ULAGANJA

    U PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA,

5. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA PROMOTIVNE MJERE U KORIST

    POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE,

6. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMIMA

    KVALITETE I STVARANJA ROBNE MARKE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA,

7. JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJA NA

    MANIFESTACIJAMA.

 

         NAVEDENI JAVNI POZIVI OTVORENI SU OD 20. OŽUJKA 2017. GODINE DO UTROŠKA SREDSTAVA PLANIRANIH U PRORAČUNU OBŽ ZA 2017. GODINU, A NAJKASNIJE DO 01. PROSINCA 2017. GODINE, A ZA POTPORU ZA MANIFESTACIJE NAJKASNIJE DO 15. PROSINCA 2017. GODINE.

         NA OBJAVLJENE JAVNE POZIVE MOGU SE PRIJAVITI POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA S PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DO ISTEKA NAVEDENIH ROKOVA.

         POTPORE SE ODOBRAVAJU TEMELJEM PODNESENIH ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA NA PROPISANIM OBRAZCIMA, KOJI SE KAO I DRUGI POTREBNI DOKUMENTI MOGU PODIĆI U UPRAVNOM ODJELU ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OBŽ ILI NA INTERNETSKIM STRANICAMA ŽUPANIJE www.obz.hr, TE SE ISTI S PROPISANOM DOKUMENTACIJOM DOSTAVLJAJU OSOBNO ILI NA ADRESU NADLEŽNOG UPRAVNOG ODJELA OBŽ, TRG ANTE STARČEVIĆA 1/II, 31000 OSIJEK, S NAZNAKOM ZA POVJERENSTVO ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU.

 

Donji Miholjac, 12. srpnja 2017. godine