OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Grad Donji Miholjac sklopio ugovor o obavljanju platnog prometa sa Privrednom bankom Zagreb d.d.
Novi broj računa Grada Donjeg Miholjca glasi :
- HR7823400091808600006 Privredna banka Zagreb d.d.
Za uplatu komunalne naknade i naknade za uređenje voda otvoren je novi račun:
- HR7923400091510830552 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda

Molimo da sva plaćanja ubuduće vršite na nove brojeve žiro računa, a svi ostali parametri uplata se ne mijenjaju.