OBAVIJEST - ELEMENTARNA NEPOGODA 2017.

OBAVJEŠTAVAJU SE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA DA JE ŽUPAN

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE DANA 30. KOLOVOZA 2017.

GODINE DONIO RJEŠENJE O PROGLAŠENJU  ELEMENTARNE

NEPOGODE NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA I

OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA ZBOG SUŠE I TO ZA

POLJOPRIVREDNE I POVRTLARSKE KULTURE, ZA SKUPINU

DOBARA – OBRTNA SREDSTVA.

POZIVAJU SE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE SA PODRUČJA GRADA DONJEG MIHOLJCA (NASELJA: DONJI MIHOLJAC, SVETI ĐURAĐ, PODGAJCI PODRAVSKI, RAKITOVICA, MIHOLJAČKI POREČ, RADIKOVCI, GOLINCI) DA PRIJAVE ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA PODNESU OD DANAS PA ZAKLJUČNO SA 18. RUJNA 2017. GODINE ( PRIJAVE IZVAN ROKA SE NEĆE PRIHVATITI ) POVJERENSTVU ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA GRADA DONJEG MIHOLJCA U PROSTORIJAMA GRADA.

         UZ PRIJAVU FIZIČKE OSOBE OBAVEZNE SU PREDOČITI

OSOBNU ISKAZNICU, „OIB“, TE DOKUMENTACIJU  O VLASNIŠTVU ILI KORIŠTENJU OŠTEĆENE IMOVINE.

         PRAVNE OSOBE UZ PRIJAVU ŠTETE DUŽNE SU PRILOŽITI

DOKUMENTACIJU PROPISANU METODOLOGIJOM ZA PROCJENU     

ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I „OIB“.

 

PREDSJEDNIK       

POVJERENSTVA:        

Zorislav Vidaković,v.r.