OBAVIJEST - DRŽANJE PASA

Grad Donji Miholjac moli građane Grada Donjeg Miholjca da se pridržavaju članka 99. Odluke o komunalnom redu Grada Donjeg Miholjca ("Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca" br. 02/12, 03/14 i 11/15.), a koji glasi:

Zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca na javne površine bez nadzora vlasnika, odnosno bez povodca. Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu Grada nositi pribor za čišćenje fekalija i očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.

Vlasnicima koji se ne budu pridržavali odredbi navedenog članaka biti će izrečena mandatna kazna u visini 500,00 kuna na licu mjesta, bez izdavanja prekršajnog naloga .

Grad DonjI Miholjac poziva vlasnike kućnih ljubimaca, u cilju izbjegavanja kažnjavanja građana, da se pridržavaju propisa i upozorenja navedenih u ovoj obavijesti

Zahvaljujemo se na razumijevanju i suradnji.

GRAD DONJI MIHOLJAC