KREDITI STUDENTIMA

Dana 26.03.2015.g. u uredu gradonačelnika potpisani su Ugovori o dodjeli kredita studentima s područja grada Donjeg Miholjca. Ugovore je potpisalo 15 novih studenata, te je sada ukupan broj studenata koji koriste studentske kredite 43. Studenti će biti kreditirani s 500,00 kn mjesečno, a Grad Donji Miholjac za tu namjenu predvidio je u proračunu 300.000,00 kn.