Javnu raspravu o provođenju postupka stavljanja van snage plana uređenja naselja Rakitovica

Javna rasprava trajat će od 19. lipnja do 03. srpnja 2015. godine.

Za vrijeme javne rasprave provođenja postupka stavljanja van snage, Plan uređenja naselja Rakitovica izložit će se na javni uvid u prostorijama Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I (Mala vijećnica), radnim danom od 08.00 do 15.00 sati.

Javno izlaganje o Postupku stavljanja van snage Plana uređenja naselja Rakitovica održat će se u prostorijama Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I (Mala vijećnica) dana 01. srpnja 2015. godine u 10.30 sati.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Postupak stavljanja van snage Plana uređenja naselja Rakitovica dostavljaju se do 03. srpnja 2015. godine na adresu Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I, 31 540 Donji Miholjac.