Javnu raspravu o prijedlogu II. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Donji Miholjac

Javna rasprava trajat će od 19. lipnja do 03. srpnja 2015. godine.

Za vrijeme javne rasprave, Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Miholjac izložit će se na javni uvid u prostorijama Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I (Mala vijećnica), radnim danom od 08.00 do 15.00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Donjeg Miholjca (www.donjimiholjac.hr).

Javno izlaganje o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Miholjac održat će se u prostorijama Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I (Mala vijećnica) dana 01. srpnja 2015. godine u 11.00 sati.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Donji Miholjac dostavljaju se do 03. srpnja 2015. godine na adresu Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I, 31 540 Donji Miholjac.