JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA U 2015. GODINI – „HBOR U ZAJEDNICI“

Javni natječaj za dodjelu donacija u 2015. godini – „HBOR U ZAJEDNICI"

Na natječaj se mogu prijaviti isključivo projekti organizacija civilnog društva (upisane u Registar neprofitnih organizacija) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svojem temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata koji promiču vrijednosti usmjerene općem dobru i utječu na poboljšanje kvalitete života društvene zajednice.

Predmet natječaja je dodjela donacija za provedbu projekata iz sljedećih područja:

HUMANITARNI PROJEKTI I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA

- zaštita prava žena i/ili djece

- zaštita i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima

- potpore osobama s invaliditetom te osobama s mentalnim oštećenjima (uključujući i djecu)

- zaštita prava socijalno ugroženih skupina te marginaliziranih i zapostavljenih skupina stanovnika

ZAŠTITA OKOLIŠA

- zaštita endemskih vrsta

- čišćenje okoliša

- sprječavanje budućeg onečišćenja

- promicanje svijesti o nužnosti zaštite okoliša

OBRAZOVANJE I ZNANOST

- poticanje talenata i izvrsnosti

- promocija hrvatske znanosti u svijetu

- izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje

KULTURA, BAŠTINA I UMJETNOST

- očuvanje nacionalnog identiteta

- kulturno-umjetničke aktivnosti

- poticanje kreativnosti, izvornosti i stvaralaštva

- stvaranje pozitivne slike o Hrvatskoj u svijetu

Prijave se podnose do 20. travnja 2015. isključivo na propisanim obrascima koje možete naći u obrascima

http://www.hbor.hr/javni-natjecaj-za-dodjelu-donacija-u-2015-godini-h