Javna rasprava o prijedlogu izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Grada D. Miholjca

Javna rasprava trajat će od 06. do 15. svibnja 2015. godine.

Za vrijeme javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca izložit će se na javni uvid u prostorijama Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I (Mala vijećnica), radnim danom od 08.00 do 15.00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Donjeg Miholjca (www.donjimiholjac.hr).

Javno izlaganje o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca održat će se u prostorijama Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I (Mala vijećnica) dana 12. svibnja 2015. godine u 11.00 sati.

Pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca dostavljaju se do 12. svibnja 2015. godine na adresu Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I, 31 540 Donji Miholjac.