INFORMACIJA

Grad Donji Miholjac objavio je Javnu raspravu o prijedlogu III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca u rubrici PLANSKI DOKUMENTI.

U istoj rubrici stavljen je i GRAFIČKI I TEKSTUALNI DIO III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Donjeg Miholjca te molimo građane da daju svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe.