Župan dr. V. Šišljagić na radnom sastanku u D. Miholjcu

Na radnom sastanku održanom u Donjem Miholjcu osječko-baranjski župan dr. sc. Vladimir Šišljagić dogovorio je s tamošnjim čelništvom i njihovim gradonačelnikom Zoranom Kovačem realizaciju brojnih projekata Grada i Županije.

Novost je da je od nedavno u funkciji nova zgrada Doma zdravlja. Tamo je već preselila fizikalna medicina, a od lipnja počinju raditi i specijalističke ambulante. Ovaj županijski projekt vrijedan je preko 15 milijuna kuna i značajno će podći razinu zdravstvene usluge, rekao je župan Šišljagić.

Župan Šišljagić je najavio i projekte u školstvu. Na listu prioriteta resornog Ministarstva smo uvrstili izgradnju nove zgrade Srednje škole sa dvoranom za što smo već ishodili građevinsku dozvolu i započeli sa zemljanim radovima. Novu dvoranu uskoro će dobiti i Osnovna škola Hrvatski sokol u Podravskim Podgajcima. Nakon zastoja s radovima zbog stečaja nad tvrtkom koja je bila izvođač, sada smo riješili i taj problem. Tvrtka Ukras iz Osijeka završit će dvoranu u zadanom roku odnosno sljedeće godine. Pored toga na Osnovnoj školi August Harambašić ove ćemo godine obnoviti krovište, najavio je župan Šišljagić.

Na sastanku je dogovoreno da će Županija pomoći u izgradnji biciklističke staze prema Osijeku, nastavit će sa ulaganjem u Poduzetničku zonu, a posebno je naglašeno da će županijska Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima sa preko 700 tisuća kuna provesti projekt obnove, zaštite i očuvanja Ornitološkog rezervata Potpanj, posebice onog dijela koji se naslanja na Grad, a koji zbog svog nekontroliranog bujanja predstavlja i svojevrsnu ugrozu za građane. Odlagalište otapda Doroslov također se mora sanirati. To je jedan od preduvjeta ostvarivanja nedavno usvojenog Plana gospodarenja otpadom koji predviđa rok do kraja 2018. godine. Iako je Županija na vrijeme pokrenula sve potrebne postupke, još 2011. godine kako bismo na vrijeme dobili regionalni Centar za gospodarenje otpadom, nažalost, država je kasnila sa provedbenim dokumetnima, pa se početak rada Centra očekuje do kraja 2019. godine. Ono što je bitno Donjomiholjčanima jest da se upravo njihov Grad predviđa kao jedna od pet pretovarnih lokacija u našoj Županiji, čulo se na sastanku.