STATISTIČKO IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU GRADA DONJEG MIHOLJCA