PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE 2019. GRADA DONJEG MIHOLJCA