1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2023. OBJAVLJEN U EOJN 11042023