Riječ gradonačelnika

Poštovani posjetitelji, dobro došli na internetske stranice grada Donjeg Miholjca!

Grad Donji Miholjac je jedan od najstarijih gradova u Slavoniji o čemu svjedoči podatak da smo 2007. godine proslavili 950 godina njegova postojanja. Pisani izvori sežu u daleku 1057. godinu kada je palatin Radon darovao zemljište pečuškom biskupu Mavru kako bi se izgradila crkva posvećena sv. Mihaelu Arkanđelu. 

Donji Miholjac je poznat po svojim dvorcima Prandau – Mailath, prekrasnim parkovima u samom središtu grada , župnoj crkvi koja je posvećena sv. Mihaelu Arkanđelu i drugim spomenicima kulture koji svjedoče o bogatoj kulturnoj tradiciji grada na rijeci Dravi. Nadam se da ćete i u stvarnosti imati prigodu upoznati naš grad prilikom posjete ovom dijelu naše domovine.

Zoran Kovač, gradonačelnik