POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA ZA UVRŠTAVANJE U PRORAČUN GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2022. GODINU

Obavještavamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Grada Donjeg Miholjca da je u tijeku priprema donošenja Proračuna Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu. Slijedom toga, u rubrici Obrasci na službenoj internetskoj stranici Grada Donjeg Miholjca,https://www.donjimiholjac.hr/obrasci/prora%C4%8Dun-za-2022-godinu-javni-poziv-obrazac dostupan je Obrazac za „Prijedlog projekta za uvrštenje u Proračun Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu“.