PODACI I SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OD 01.01.2019. DO 31.12.2019. GODINE