OSTVARANJE PLANA PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA I-VI. 2016. GODINE