IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.SIJEČNJA 2019. DO 31.PROSINCA 2019. GODINE ZA NARODNU KNJIŽNICU GRADA DONJI MIHOLJAC