IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU