IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U 2022. GODINI