I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2023. GODINU