ODLUKA O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE BORIK