OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU UPU BORIK