JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU STAVLJANJA IZVAN SNAGE PUP-A GRADSKO TURISTIČKE I REKREACIONE ZONE BORIK