IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O STAVLJANJU IZVAN SNAGE PROVEDBENOG URBANISTIČKGO PLANA GRADSKO-TURISTIČKE ZONE BORIK