IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI III. IZMJENA I DOPUNA UPU-A NASELJA DONJI MIHOLJAC