INFORMACIJA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PP DONJI MIHOLJAC