ZAHTJEV ZA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2024. GODINU